Recruitment privacyverklaring

Christiaens Group vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. Alle personen van wie wij gegevens verwerken, moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Christiaens Group verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op recruitmentactiviteiten wereldwijd. Het betreft onder meer de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • foto
 • motivatiebrief
 • curriculum vitae (CV)

2. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Christiaens Group verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het contacteren en informeren van sollicitanten over voortgang en uitkomst van de sollicitatieprocedure
 • het selecteren en evalueren van sollicitanten
 • het verbeteren en ontwikkelen van ons recruitmentproces en daarmee samenhangende statistische doeleinden

3. Wat is de juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

De juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is dat (i) wij deze gegevens nodig hebben ten behoeve van het voorbereiden van een met jou te sluiten arbeidsovereenkomst, (ii) jij ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van deze gegevens, of (iii) wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking van deze gegevens.

4. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Na afloop van de sollicitatieprocedure worden jouw gegevens in principe binnen 180 dagen verwijderd, tenzij wij toestemming hebben gevraagd en gekregen om de gegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Daarna worden je gegevens uit ons systeem verwijderd. Wij bewaren je gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor eventuele toekomstige vacatures.

5. Informatie en verzoeken

Je kunt altijd contact opnemen met onze Privacy Officer via: hrm@christiaens.com :

 • voor informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • voor het indienen van een verzoek tot het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens
 • om de door jou verleende toestemming tot het langer bewaren van jouw persoonsgegevens weer in te trekken

Indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Christiaens Group BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan de Witveldweg 104-106, 5961 ND, te Horst, Nederland.